El Centre d’Estudis del Paisatge Vitivinícola (CEPVI) és una associació sense ànim de lucre que va néixer amb la voluntat de defensar, promoure, difondre i gestionar el paisatge vitivinícola i la seva identitat com a fet cultural i motor econòmic, vinculat a l’enoturisme en l’àmbit de les denominacions d’origen nacionals i internacionals.
Per aconseguir-ho, des del CEPVI es promou la recerca i realització d’estudis i difusió dels seus resultat; l’organització i realització del Congrés d’art, paisatge vitivinícola i enoturisme, i la coordinació de les activitats que se’n derivin; l’organització de programes, cursos de postgrau i d’especialització; la difusió cultural del paisatge vitivinícola, mitjançant la sensibilització dels sectors socials, sectorials, institucionals i professionals; l’establiment de sinergies amb els agents vinculats al paisatge vitivinícola; i l’aportació d’estudis i seguiment en la planificació de les infraestructures i d’altres transformacions del territori.

Els objectius de l’associació són:
Defensar, promoure, difondre i gestionar el paisatge vitivinícola i la seva identitat com a fet cultural i motor econòmic, vinculat a l’enoturisme en l’àmbit de les denominacions d’origen nacionals i internacionals.
Per aconseguir aquestes finalitats, es desenvoluparan les activitats següents:

  • Recerca i realització d’estudis i difusió dels seus resultats.
  • Organització i realització del Congrés d’Art, Paisatge Vitivinícola i Enoturisme, i coordinació de les activitats que se’n derivin.
  • Organització de programes o cursos de postgrau o d’especialització.
  • Difusió cultural del paisatge vitivinícola; mitjançant la sensibilització dels sectors socials, sectorials, institucionals i professionals.
  • Establir sinergies amb els agents vinculats al paisatge vitivinícola
  • Aportació d’estudis i seguiment en la planificació de les infraestructures i d’altres transformacions del territori.

En queda exclòs qualsevol ànim de lucre.