Escrit de posicionament del CEPVi sobre el PDU de l’activitat econòmica Sant Marçal-Cal Vies

La vinya, lo nou, els canvis i les amenaces 

La història de l ’elaboració del cava ha experimentat una evolució permanent en la recerca de noves qualitats, les quals s’ han  reflectit en variacions subtils o intenses en el procés de construcció d’un vi ,un cava o un nou nat, que han anat i van, des de modificar el paisatge preservant la seva identitat vitivinícola, fins als canvis en els disseny del contenidors  i la comunicació.

Els economistes quan estudien la cadena de producció aplicada a la viticultura, amb l’ objectiu  d’avaluar costos i beneficis, poden aplicar metodologies diferents lligades pero totes elles han de considear dos aspectes propis de l’economia de la vinya.

La primera es que  l’ origen de tot esta en la vinya i que aquesta es molt mes que un tros de terra conreada, es un crisol on s’ interrelacionen factors humans i socials esencials, estètics, culturals,tecnològics i econòmics el quals, principalment els últims, estan en els fonaments de la preservació de la identitat vitivinícola. L’ economia justa es el greix del paisatge bell. La vinya es l’ alfa i l’omega de tot. 

EL segon aspecte ,propi i específic de l’ economia de la vinya i que potser no es sovint prou valorat, per la pròpia dificultat de comptar el que es incomptable, son els intangibles que defineixen la identitat de un paisatge, que els expressa, els sintetitza i els conte com el record, la vivència del lloc, la qualitat del tracte, l’ escenari de la celebració i l’ exaltació del plaer del tast. Lloc i escenari  cabdal en la promoció de tot allò que neix de la vinya i que aspiri a l’ excel·lència.

El Centre d’ Estudis del Paisatge Vitivinícola  (CEPvi) i els Congressos que aquest ha organitzat des del 2007 han plantejat clarament quin es el seu objectiu essencial : la defensa de la identitat vitivinícola del Penedès en forma hegemònica  però harmònica i respectuosa amb altres usos del territori socialment necessaris pel seu desenvolupament,per la consequció del qual treballa des de la difusió i la formació fins a l elaboració d’estudis i propostes alternatives ,establint aliances i sinergies amb associacions i col·lectius propers a la Vegueria   

La identitat sempre té una part física, un paisatge que es veu i uns intangibles que són tot allò que ha donat la forma al paisatge, però que no es el paisatge, com la historia ; la fil·loxera,1879, l’evolució social; l’ Unio Rabassaire (1922-1939) l’ evolució del gust gastromic; Semi, Brut, Brut Nature o els canvis tecnològics així la plantació en vas o en espatllera, una opció tècnica, crea un tipus de paisatge vitivinícola on un altre de molt diferent.

Qualsevol iniciativa nova ,regulada estrictament o mes convencional ,crea una identitat nova o en reinterpreta una ja existent accentuant aquells valor que l’ajudin a caracteritzar-se.Però el valor de identitat ha d’ estar sempre present 

La gestió de la qualitat de la identitat paisatgística en la creació de productes de qualitat, mes enllà del nom si cal, no coneix cismes ,ni ruptures, almenys pel CEPvi pel qual la qualitat del paisatge de la vinya es l’ arrel profunda de tot i tots.

La necessita d’incorporar lo nou, d’ obertura es posa mes de manifest quan les amenaces externes que semblaven del passat retornen amb el mateix ímpetu pels mateixos camins que tant van malmetre la vinya.

El diària econòmic Penedès Econòmic ha publicat el 31 de Juliol la noticia de que el Conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet ha informat del Pla Director Urbanístic (PDU) de l’ activitat econòmica Sant Marçal –Cal Vives segon el diari “ L’ objectiu d’ aquest pla es creà les condicions per establir un nou polígon d’ activitat ,bàsicament logística al Penedès al llarg de l’ eix central d’ infraestructures vinculat a la futura central intermodal de mercaderies de Logis  Penedès”. La noticia no deixa de sorprendre, inquietar per diverses raons: la data de presentació’, l’envergadura de l’ operació així com les intencionalitats de futur que conte, pel desconeixement previ de l’operació. Però el que resulta mes estrany i colpidor  es que l’ operació en el seu procés ,continguts i intencionalitats divergeixi tant de les afirmacions i posicions presentades pels representats de la Generalitat a la taula rodona del VII Congres Art i Paisatge Vitivinicoal. Enoturisme al 21 de Juny al Vinseum. On insistentment es presentar el Pla Territorial Parcial del Penedès com l’ inici d’una nova generació de plans sensibles amb el territori, en els quals es imposable d’ encaixar una operació d’ aquest perfil.  En breu el PDU Sant Marçal-Cal Vives inverteix els termes defensats al Congres la identitat del Penedès no es la vitivinícola es la industrial –logística i aquest es el futur que la Generalitat determina ja pel Baix Penedès ara, sense cap garantia de que en futur s’ estengui cap l’Alt Penedès “al llarg de l’ eix central d’ infraestructures” Enfront d’ aquest desequilibri   la coherència de la vegueria te un repte molt important  que cal afrontar.

En front d’ això fidel a la defensa de l’ identitat vitivinícola del Penedès  en la web del Centre d’ Estudis del Paisatge Vitivinícola. http://www.congresartipaisatge.cat/cepvi/  

podreu  signar al text d’ oposició al PDU Sant Marçal-Cal Vives així com adheriu-vos  a col·laborar per aturar el projecte.

El Centre d’Estudis del Paisatge Vitivinícola (CEPVI) és una associació sense ànim de lucre que va néixer amb la voluntat de defensar, promoure, difondre i gestionar el paisatge vitivinícola i la seva identitat com a fet cultural i motor econòmic, vinculat a l’enoturisme en l’àmbit de les denominacions d’origen nacionals i internacionals.
Per aconseguir-ho, des del CEPVI es promou la recerca i realització d’estudis i difusió dels seus resultat; l’organització i realització del Congrés d’art, paisatge vitivinícola i enoturisme, i la coordinació de les activitats que se’n derivin; l’organització de programes, cursos de postgrau i d’especialització; la difusió cultural del paisatge vitivinícola, mitjançant la sensibilització dels sectors socials, sectorials, institucionals i professionals; l’establiment de sinergies amb els agents vinculats al paisatge vitivinícola; i l’aportació d’estudis i seguiment en la planificació de les infraestructures i d’altres transformacions del territori.

Els objectius de l’associació són:
Defensar, promoure, difondre i gestionar el paisatge vitivinícola i la seva identitat com a fet cultural i motor econòmic, vinculat a l’enoturisme en l’àmbit de les denominacions d’origen nacionals i internacionals.
Per aconseguir aquestes finalitats, es desenvoluparan les activitats següents:

  • Recerca i realització d’estudis i difusió dels seus resultats.
  • Organització i realització del Congrés d’Art, Paisatge Vitivinícola i Enoturisme, i coordinació de les activitats que se’n derivin.
  • Organització de programes o cursos de postgrau o d’especialització.
  • Difusió cultural del paisatge vitivinícola; mitjançant la sensibilització dels sectors socials, sectorials, institucionals i professionals.
  • Establir sinergies amb els agents vinculats al paisatge vitivinícola
  • Aportació d’estudis i seguiment en la planificació de les infraestructures i d’altres transformacions del territori.

En queda exclòs qualsevol ànim de lucre.